Uppsala Stadshus

Mark- och golvluckor

Väggluckor

Väggluckor inomhus

Ytavvattningssystem

Rostfria rännor och galler