Uppsala Stadshus

Mark- och golvluckor

Väggluckor

Väggluckor inomhus

System F2 - luft och dammtät gipslucka

System F4 - Brandklassad EI30-EI90 för gipsvägg

Ytavvattningssystem

Rostfria rännor och galler