Södertälje Sjukhus

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer.

Byggandet av Nya Södertälje sjukhus innebär en investering som uppgår till 1,2 miljarder kronor. Ny- och ombyggnationerna pågår till och med år 2019 och innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök.

Nya Södertälje sjukhus får med detta en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet.