SundaHus Byggvarubedömningen

GATIC

GATIC lock klarar extrem belastning och lämpar sig utomordentligt väl för områden med tung och snabb trafik. GATIC lock med ram i segjärn är gas, damm- och vattentäta samt icke-brännbara och klarar alla belastningskrav från gångtrafik till extrema miljöer som flygplatser och hamnar.

Tål belastningskrav på A15 kN – F900 kN. GATIC lock ligger helt orörliga vid såväl tung som snabb trafik.

GATIC tillverkas i en stor mängd standardstorlekar och kan byggas ihop i ett modulsystem. Finns även i gallerutförande.

Gatic Typ DL

 

Ritning Gatic Typ DLF

Ritning Gatic Typ DM

 

 

Enkla lock med ramar

Dagöppning Belastningsklasser enligt EN-124 Provlast kN
B125 C250 D400 E600 F900
 750 x 300  Typ DLF  Typ DLF  Typ DLF  Typ DLF  Typ DLF
 600 x 450  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 750 x 450  Typ DL  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 600 x 600  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 750 x 600  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 900 x 600  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 750 x 750  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 900 x 750  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 900 x 900  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
1000 x 1050  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 600 x 1050  Typ DL  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 750 x 1050  Typ DL  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 600 x 1200  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 750 x 1200  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 750 x 1500  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM

Lock med ramar i kanal

Sammansatta lock i gemensam ram utan bärbalkar.
Utöver dessa dimensioner kan specialbeställningar utföras.

Dagöppning Belastningsklasser enligt EN-124 Provlast kN
B125 C250 D400 E600 F900
 300  Typ DLF  Typ DLF  Typ DLF  Typ DLF  Typ DLF
 450  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 600  Typ DL  Typ DLF
 Typ DM  Typ DM  Typ DM
 750  Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 900
 Typ DL  Typ DLF  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 1050  Typ DL  Typ DM  Typ DM  Typ DM  Typ DM
 1200  Typ DM  Typ DM
 Typ DM  Typ DM  Typ DM
 1500  Typ DM  Typ DM
 Typ DM  Typ DM  Typ DM

* = kontakta Elkington

Gatic - Tabell Lock med ramar i kanal

Lock med ramar i kombination

Sammansatta lock i gemensam ram med en eller flera demonterbara balkar.
Utöver nedanstående dimensioner kan specialbeställningar utföras efter bifogad ritning.
Nedanstående alternativ finns från B125 kN till F900 kN.

Tabell: Lock med ramar i kombination

Sammansatta lock med ramar och demonterbara balkar

GATIC typ DL och DLF

Gatic typ DL och DLF

GATIC typ DM

 

 

GATIC typ DM

 

Gatic - Locknyckel

Finns även som krannyckel.

 

Gatic Locknyckel

 

GATIC 2000 – Lock med ramar för klass F900

Gatic solid top

 

Ritning GATIC 2000

MHS

Dagöppning Yttermått ram Ursparingsmått
600 x 600 750 x 890 x 140 1000 x 1000 x 165
700 x 700 850 x 990 x 140 1100 x 1100 x 165
750 x 750 900 x 1040 x 140 1150 x 1150 x 165
900 x 750 1050 x 1040 x 140 1300 x 1150 x 165
900 x 900 1050 x 1190 x 140 1300 x 1300 x 165

GATIC F900 – Galler med ramar

Elkington GATIC F900 tillverkas i 700 respektive 850 mm längd i dagöppning.
Genom hopbultning av sidoramar på arbetsplatsen erhålls önskad sammansatt längd som avslutas med ändramar enligt sektion B-B.

Tätt lock kan placeras vid gavlarna eller mellan två gallersektioner.

Gatic galler

Typ DMG

Dagöppning L x B Inloppsarea Yttermått ram Ursparingsmått
 850 x 300  1450 cm2  870 x 570 x 140  1000 x 700 x 165
 850 x 450 1960 cm2  870 x 720 x 140  1000 x 850 x 165
 850 x 600  2380 cm2  870 x 870 x 140  1000 x 1000 x 165
 700 x 750  2394 cm2  720 x 1020 x 140  850 x 1150 x 165