Byggvarubedömningen

INOX

INOX lock med ram i rostfritt stål kan användas såväl i områden med gångtrafik som områden med biltrafik. Tål belastning från A15 – C250 kN. Locken kan förses med valfri golvbeläggning. INOX kan erhållas i valfri storlek samt ingår i ett modulsystem som erbjuder många kombinationsmöjligheter. INOX finns i rostfritt stål AISI 304 och 316L. Belastningsklasser A15 kN – C250 kN enligt EN 124

Tillverkas i valfria mått.

Typ FL: A15 kN
Typ FM: B125 kN
Typ FH: C250 kN

 

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.

Inox - Enkelt lock

 

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

Inox - Lock med ramar i kanal

 

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

Inox kombination