SundaHus Byggvarubedömningen

Balkonglucka

Balkonglucka med teleskopisk stege är avsedd att användas som räddningsväg från en balkong till balkongen under. Luckan installeras i ett hål i balkonggolvet. Räddningsluckan säkrar att det vid brandsituatoner finns en säker och snabb utrymningsväg från varje våning.

(Patent 2383418 – EPO – TELESKOOPPINEN RIPUSTETTAVA TIKAS)
– Lätt och enkel att klättra ner på
– En diskret säkerhetsprodukt för nödutrymning från balkong
– Balkongluckan är typgodkänd (VTT-RTH-00016-16 och VVT-RTH-00017-16)

Stegens fulla längd är 1900 x 450 mm

Brandklass EI 60 kräver två 30 mm lager av brandull ovanpå det nedre locket.

Brandklass EI 120 kräver två 50 mm lager av brandull ovanpå det nedre locket.