Byggvarubedömningen

COEX

COEX lock är gjorda i gjutjärn med ram i varmförzinkat stål. COEX lämpar sig väl för områden med hög belastning men utan krav på täthet. Belastning A15 kN – D400 kN.

Locken fylles med betong, en del modeller klarar även andra typer av toppbeläggning.

COEX tillverkas i en stor mängd standardstorlekar och kan byggas ihop i ett modulsystem.

Enkla lock med ramar

Dagöppning Tillåten belastning för betongfyllda lock
A15 kN – C250 kN D400 kN
750 x 300
600 x 450
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CL
600 x 600
750 x 450
750 x 600
900 x 600
750 x 750
900 x 750
900 x 900
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
600 x 1050
750 x 1050
600 x 1200
750 x 1200
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM


Lock med ramar i kanal

Sammansatta lock i gemensam ram utan bärbalk.
Utöver nedanstående dimensioner kan specialbeställningar utföras efter bifogad ritning.

Dagöppning A15 kN – C250 kN D400 kN
300 TYP CL TYP CL
450
600
750
900
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CL
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM
1050
1200
TYP CM
TYP CM
TYP CM
TYP CM

Lock med ramar i kombination

Sammansatta lock i gemensam ram med en eller flera demonterbara balkar.

Tabell: Lock med ramar i kombination (Coex)