SundaHus Byggvarubedömningen

CLASSIC

CLASSIC lock – För miljöer med höga krav på utförande & elegans.

Utan att ge avkall på hållfasthet och belastningskrav kan vi presentera ett lock som dessutom passar in i de mest exklusiva miljöer. Locken som är tillverkade i aluminium  kan förses med valfri beläggning som till exempel klinker, marmor eller parkett. Kan låsas för obehöriga och kan som alla våra lock byggas ihop i ett modulsystem. CLASSIC kan även erhållas med mässingskant.

Classic 7500 finns i brandtestat utförande.

Tillverkas i valfria mått.

Belastningsklasser A15 kN – B125 kN enligt EN 124

CLASSIC 5000: A15 kN
CLASSIC 7500: B125 kN

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.

Inox - Enkelt lock

 

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

Inox - Lock med ramar i kanal

 

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

Inox kombination