SundaHus Byggvarubedömningen

Classic

Classic lock – För miljöer med höga krav på utförande & elegans.

Utan att ge avkall på hållfasthet och belastningskrav kan vi presentera ett lock som dessutom passar in i de mest exklusiva miljöer. Locken som är tillverkade i aluminium  kan förses med valfri beläggning som till exempel klinker, marmor eller parkett. Classic finns även i ett gastätt utförande och i ett brandklassat (30 – 120 minuter). Kan låsas för obehöriga och kan som alla våra lock byggas ihop i ett modulsystem. Classic kan även erhållas med mässingskant.

Tillverkas i valfria mått.

CLASSIC 5000: A15 kN
CLASSIC 7500: B125 kN

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.

Inox - Enkelt lock

 

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

Inox - Lock med ramar i kanal

 

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

Inox kombination