Belastningsklasser

Belastningsklasser enligt EN 124


Klass A
15 kN provlast
Ytor som endast används av fotgängare och cyklister.

 

 


Klass B
125 kN provlast
Trottoarer, gång- och cykelbanor, mopedvägar samt parkeringsplatser med långsam trafik.

 

 


Klass C
250 kN provlast
För områden längs vägar, gator, gågator, parkeringsplatser etc.

 

 


Klass D
400 kN provlast
För allmänna vägar med både snabb och tung trafik.

 

 


Klass E
600 kN provlast
Industriområden med särskilt tung trafik och högre hjultryck.

 

 

 


Klass F
900 kN provlast
Flygplatser.