SundaHus Byggvarubedömningen

HSE 75

HSE 75, lucka i aluminium eller rostfritt stål AISI 304 med gångjärn samt gasfjädrar för låg hanteringsvikt, max 20 kg.
Kan erhållas med snabblås för öppning underifrån.

Valfri beläggning upp till och med 30 mm.

Belastningsklass B125 kN enligt EN 124

Valfri dagöppning. Flera luckor kan kombineras för stora öppningar. 

HSE 75 Aluminium

HSE 75 i text 1

HSE 75 Rostfritt stål