SundaHus Byggvarubedömningen

HSE 75

HSE 75, lucka av aluminium eller rostfritt stål med gångjärn samt gasfjädrar för låg hanteringsvikt, max 20 kg.
Kan erhållas med snabblås för öppning underifrån.

Brandklassad utförande finns som tillval.

Valfri beläggning upp till och med 30 mm.
Belastning A15 kN – B125 kN.

Valfri dagöppning. Flera luckor kan kombineras för stora öppningar

HSE 75 Aluminium

HSE 75 i text 1

HSE 75 Rostfritt stål

hse 75 i tex2