SundaHus Byggvarubedömningen

Rostfria rännor och galler

Elkington rostfria rännor och galler erbjuder effektiv och hygienisk avvattning.

Systemen kan gjutas in eller installeras i existerande golv.

Rännorna har ett inbyggt fall på 0,5 till 3% men speciella önskemål kan tillverkas på beställning. Alla skarvar är försedda med neoprenpackningar för vattentät fog. Utlopp kan placeras valfritt utmed ränna och systemet kan sammankopplas till huvudledning eller uppsamlingstank. Elkington rännsystem erbjuder också val av olika brunnar. Vi utför kostnadsfritt ritningar.

Golvrännor

Standardränna

Artikel A  Minimum djup
 KSBC 150  150  50
 KSBC 200  200  50
 KSBC 300  300  50

Super Clean

Artikel  A  Minimum djup
 KSCC 20  20  80

Super Clean med skena

Artikel A  Minimum djup
 KSCC50  50  80

Sexkantig ränna

Artikel  A  Minimum djup
 KSHC20  20  80

Sexkantig ränna med skena

Artikel  A  Minimum djup
 KSHC50  50  80

Ränna för vinylgolv

Artikel  A Minimum djup
 KVBC 150  150  80
 KVBC 200  200  80
 KVBC 300  300  80

Vinyl Super Clean

Artikel A  Minimum djup
 KVSCC20  20  80
 KVSCC30  30  80
 KVSCC50  50  80 (med skena)

Dubbelbottnad ränna

Artikel  A Minimum djup
 KSBC 150DC  150  125
 KSBC 200DC  200  125
 KSBC 300DC  300  125

Slotdrain

Artikel  A  Minimum djup
 KSSC10  10

Ytavvattningsränna. För detalj, se Slotdrain under yttavvattningssystem


Rostfria galler

sid19sec1img_L.gifPerforerade galler

Artikel  Bredd  Belastning
 KPG 150  146  ABCD
 KPG 200  196  ABCD
 KPG 300  296  ABCD

Gångtrafik, lastkärra och våtutrymmen. Klass E600 kN på beställning


Ribbgaller

Artikel  Bredd  Belastning
 KLG 150  146  CD
 KLG 200  196  CD
 KLG 300  296  CD

Kemiska anläggningar, livsmedelsindustrier, mejerier, bryggerier etc.
Finns som enkelt och halksäkert


Gallerdurk

Artikel  Bredd  Belastning  Maskvidd
 KMG 150  146  ABCD  22x22x25
 KMG 200  196  ABCD  Andra storlekar på beställning
 KMG 300  296  ABCD  Andra storlekar på beställning

Livsmedelsindustrier, kök, kärror och högfrekventerade gångytor. Finns som enkelt och halksäkert


Borstade galler

Artikel Bredd  Belastning
 KSLG 150  146  AB
 KSLG 200  196  AB
 KSLG 300  296  AB

Kemiska anläggningar, livsmedelsindustrier, mejerier, bryggerier etc.


Spaltgaller

Artikel  Bredd  Belastning  Maskvidd
 KCMG 150  146  A  8×44
 KCMG 200  196  A  11×99
 KCMG 300  296  A

Slitsade galler

Artikel Bredd  Belastning
 KSG 150  146  ABCD
 KSG 200  196  ABCD
 KSG 300  296  ABCD