SundaHus Byggvarubedömningen

System F6 Taklucka

System F6- Brandklassad (EI30 alt. EI90)  taklucka av aluminium med gipsinlägg. Löstagbar.

System F

Testad upp t.o.m. 600 x 600mm luckstorlek enligt EN 1364-2

Standardstorlekar på lucka
A*B
200 x 200mm
300 x 300mm
400 x 400mm
500 x 500mm
600 x 600mm

Valfria mått kan tillverkas.
Olika låstyper som tillval.