Byggvarubedömningen
SlotDrain

Slotdrain

SLOTDRAIN är ett ytavvattningsystem för effektiv och ekonomisk ytavvattning.

Slotdrain en mycket väl fungerande lösning på ytavvattning i miljöer med stora belastningskrav som t.ex civila och militära flygplatser, hamnar, parkeringsplatser, broar, stormarknader, gågator mm.

SLOTDRAIN

  • A15 kN – F900 kN
  • Sexkantig ränna i varmförzinkat stål.
  • Kan tillgodose alla krav på vattenmängder och belastningskrav.
  • Inga rörliga eller lösa delar.
  • Lätt att installera; sparar mycket tid för entreprenören.
  • Levereras i längder om 500, 1000 eller 3000 mm.
  • Hydrauliska beräkningar och ritningar lämnas kostnadsfritt.

SLOTDRAIN

PAVESLOTFör marksten.

ULTRASLOT – För områden med mycket tung belastning.

CASTSLOT – För asfalterade ytor med intensiv trafik.