SundaHus Byggvarubedömningen

PAVESLOT – för områden med marksten

Lämpar sig för områden med marksten.

  • Slotdrain kan dimensioneras så att antalet anslutningar minimeras. Detta innebär stora besparingar på rördragning mm.
  • Slotdrain har en konkurrenskraftig prisbild.
  • Mätningar visar att upp till 25% besparing på arbetskostnaden kan uppnås vid montering. Rännorna levereras i längder om 500, 1000 eller 3000 mm, har inga lösa delar som ska eftermonteras och är tåliga vid hantering på arbetsplatsen.
  • Extra armering av rännorna behövs ej utom för dimensionerna 500 och 600.
  • Slotdrain har lång livslängd och är lätt att underhålla och rengöra.
  • Elkington tillhandahåller kostnadsfri rådgivning med ritningar och beräkningar.

Kontakta oss: mail@elkington.se