SundaHus Byggvarubedömningen

CUBIC

CUBIC lock med ram tillverkas i varmförzinkat stål och används i miljöer med beläggning där marksten förekommer. CUBIC kan användas där belastningskraven varierar från gångtrafik till tung, långsam trafik. CUBIC är lämplig för schakt-, montage- och rensöppningar, kulvertar mm.

Locken kan förses med urtag för brandpostnyckel då användningsområdet är rökgasevakuering.

Belastningsklasser enligt EN 124

CUBIC: C250 kN
CUBIC D400: D400 kN

Tillverkas i valfria mått.

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.

Inox - Enkelt lock

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

Inox - Lock med ramar i kanal

 

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

Inox kombination