SundaHus Byggvarubedömningen

Cubic

Cubic lock med ram tillverkas i varmförzinkat stål och används i miljöer med beläggning av marksten. Cubic kan användas där belastningskraven varierar från gångtrafik till tung, långsam trafik. Belastning A15 kN – D400 kN. Cubic är lämplig för schakt-, montage- och rensöppningar, kulvertar mm.

Locken kan förses med urtag för brandpostnyckel då användningsområdet är rökgasevakuering.

Tillåten belastning:
Cubic: C250 kN
Cubic D400: D400 kN

Tillverkas i valfria mått.

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.

Inox - Enkelt lock

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

Inox - Lock med ramar i kanal

 

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

Inox kombination