Nationalmuseum

Under 2018 slog Nationalmuseum upp portarna igen och allmänheten kunde åter njuta av Nordeuropas största konstskatt.

Projektet är en generalentreprenad i samverkan med Statens fastighetsverk. Renoveringen av huvudbyggnaden omfattade bland annat nya publika ytor, höjning av golvet i ljusgårdarna, sänkning av golvet i källarplanet, nya fönster, installation av hissar samt byte av samtliga tekniska installationer. Vi har även förbättrat museiparken och byggt ett inlastningshus.

Detta var den första riktigt stora renoveringen sedan museet invigdes 1866. Under 1900-talet har ett antal förändringar gjorts men vid återinvigningen möttes besökarna av ett Nationalmuseum som på många sätt har återställts till sitt ursprungliga utseende.