SundaHus Byggvarubedömningen

QUICKLIFT – skräddarsydda lösningar

QUICKLIFT är ett samlingsnamn för  lättöppnade markluckor med låg hanteringsvikt som tillverkas i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller aluminium.

Luckorna skräddarsys efter kundens önskemål.

Belastning A 15 kN – F 900 kN. QUICKLIFT tillverkas med gaskolv eller hydrauliskt lyftsystem med elektrisk styrning, som medger låg hanteringsvikt. QUICKLIFT kan beläggas med sten, asfalt eller annat material. Kan även utrustas med galler och skyddsräcke.

Tillverkas i valfria mått.