SundaHus Byggvarubedömningen

Quicklift

Quicklift är en lättöppnad marklucka med låg hanteringsvikt som tillverkas i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller aluminium.

Belastning A 15 kN – F 900 kN. Quicklift tillverkas med gaskolv eller hydrauliskt lyftsystem med elektrisk styrning, som medger låg hanteringsvikt. Quicklift kan beläggas med sten, asfalt eller annat material. Kan även utrustas med galler och skyddsräcke.

Tillverkas i valfria mått.