Tillträdesluckor med glas

Vi har ett stort antal tillträdesluckor med glas för  yttertak, mark och golv. Luckorna kan tillverkas manuella eller elektriskt motorstyrda.

Vi kan tillverka stora specialanpassade luckor med många olika funktioner för varierande ändamål.

Kontakta Elkington för mer information.