Byggvarubedömningen

Elkington-Drain

Systemet består av monteringsfärdiga rännor, brunnar och slamfickor. Exempel på användningsområden är garage, parkeringsplatser, gågator, idrottsanläggningar, terminaler, flygplatser, hamnar, motorvägar, industrier och lantbruksanläggningar. Systemet kan även användas som serviskanaler för ledningar.

Rännorna är tillverkade av polyesterbetong och finns i följande utföranden:

– Med invändig bredd 100, 150, 200 eller 300 mm.
– Med inbygt fall på 0,6%, längd 20 m. Kan förlängas.
– Med trappstegsfall i obegränsad längd
– Utan inbyggt fall i obegränsad längd (kan kombineras med ovanstående typer).

Bruksegenskaper

– Tryckhållfasthet 100 MPa.
– Vattenabsorbtion < 0,2%.
– Böjhållfasthet 30 MPa.
– Kemikaliebeständighet (Lämnas av Elkington)

DRAIN ÄR KLASSAT ENLIGT EUROPEISK STANDARD EN-124/EN-1433 (DIN 19580)

Klass A
15 kN provlast
Ytor som endast används av fotgängare och cyklister.
Klass B
125 kN provlast
Trottoarer, gång- och cykelbanor, mopedvägar samt parkeringsplatser med långsam trafik.
Klass C
250 kN provlast
För områden längs vägar, gator, gågator, parkeringsplatser etc.
Klass D
400 kN provlast
För allmänna vägar med både snabb och tung trafik.
Klass E
600 kN provlast
Industriområden med särskilt tung trafik och högre hjultryck.
Klass F
900 kN provlast
Flygplatser.

 

Övriga rännsystem:

Mini med låg höjd på rännan.
Self i enklare utförande för lätt belastning.
Cab serviskanaler för kablar.