SundaHus Byggvarubedömningen

Elkington-Drain 100

100-serien
Ränna med invändig bredd 100 mm finns som plan ränna eller med inbyggt fall och i belastningsklasserna A15 – F900 kN.

drain 100