SundaHus Byggvarubedömningen

Axess Schaktlucka med vajer

AXESS schaktlucka är en tålig lucka för installation i rökschakt, tillverkas i varmförzinkat stål och levereras med tillhörande vajer för öppning från markplan.
Luckan hålls stängd med hjälp utav magneter. När man drar i vajern från markplan faller luckan in i schaktet och rökgasen kan ventileras ut.


Luckan kan erhållas i valfri storlek med eller utan 50mm inklädd isolering.
Ange alltid yttermått ram enligt ritning, valfria mått kan erhållas.