Byggvarubedömningen

System F5 – Brandklassad EI30-EI90-EI120 för schaktvägg

Underkantshängd inspektionslucka av aluminium för schaktväggar, brandklassad EI30, EI60, EI90 samt EI120. Monterad är luckans yta helt slät och smälter diskret in i väggen så att du kan måla den i samma färg som omgivande yta.
En säkerhetskedja för säker öppning sitter på insidan av luckan.

Luckan öppnas med ett lätt tryck men kan även beställas med fyrkantslås eller cylinderlås.

Yttermått ram = A x B + 110mm
A Öppningsmått i luckan
B Öppningsmått i luckan
C 30mm
D 55mm

Testad upp t.o.m. 1500 x 1000mm luckstorlek enligt EN 1634-1

Standardstorlekar på lucka
A x B
200 x 200mm
300 x 300mm
400 x 400mm
500 x 500mm
600 x 600mm
950 x 450mm

Kan tillverkas i valfria mått.