Byggvarubedömningen

SRHAOV – kombinerad brand- och uppstigningslucka

Elkington SRHAOV  är en täckt, värmeisolerad brandgaslucka som är tillverkad i aluminium och som öppnas elektriskt vid brand men som även har en knappsats vid sidan av luckan för användning som uppstigningslucka. Ange önskat öppningsmått.

Luckan är tillverkad enligt EN 12101-2 och är CE-märkt. Med ett U-värde på 0.63W/m2K

SRHAOV kan levereras i valfri RAL-kulör (ange kod vid beställning) och har en värmeisolerad plåtsarg med en lucka som öppnar uppåt.

För att få tillgång till uppstigning sitter öppningsmekanismen på sidan av locket.

Sarghöjd är som standard 300mm men kan tillverkas i andra mått.
Luckan är elektriskt motorstyrd och levereras med en 24 VCD styrcentral med möjlighet till 72h batteri-backup, som tillval finns även rökdetektor, nyckellås mm.

AOV140 ny.2