SundaHus Byggvarubedömningen

Galler

Perforerade galler

Artikel  Bredd  Belastning
 KPG 150  146  ABCD
 KPG 200  196  ABCD
 KPG 300  296  ABCD

Gångtrafik, lastkärra och våtutrymmen. Klass E600 kN på beställning


Ribbgaller

Artikel  Bredd  Belastning
 KLG 150  146  CD
 KLG 200  196  CD
 KLG 300  296  CD

Kemiska anläggningar, livsmedelsindustrier, mejerier, bryggerier etc.
Finns som enkelt och halksäkert


Gallerdurk

Artikel  Bredd  Belastning  Maskvidd
 KMG 150  146  ABCD  22x22x25
 KMG 200  196  ABCD  Andra storlekar på beställning
 KMG 300  296  ABCD  Andra storlekar på beställning

Livsmedelsindustrier, kök, kärror och högfrekventerade gångytor. Finns som enkelt och halksäkert


Borstade galler

Artikel Bredd  Belastning
 KSLG 150  146  AB
 KSLG 200  196  AB
 KSLG 300  296  AB

Kemiska anläggningar, livsmedelsindustrier, mejerier, bryggerier etc.


Spaltgaller

Artikel  Bredd  Belastning  Maskvidd
 KCMG 150  146  A  8×44
 KCMG 200  196  A  11×99
 KCMG 300  296  A

Slitsade galler

Artikel Bredd  Belastning
 KSG 150  146  ABCD
 KSG 200  196  ABCD
 KSG 300  296  ABCD