SundaHus Byggvarubedömningen

SEFAC

SEFAC lock med ram i varmförzinkat stål är lämpligt att använda i miljöer med belastningskrav från klass A15 kN – C250 kN. SEFAC kan beklädas med valfri beläggning samt kan också förses med urtag för brandpostnyckel SMS 1188. SEFAC kan erhållas helt i valfria mått om så önskas.

  • Belastningsklasser A15 kN – C250 kN enligt EN 124
  • Lock och ram i varmförzinkat stål
  • Schakt-, transport- & montageöppningar, utrymningsvägar, kulvertar, rökschakt, skyddsrum.
  • Locken betongfylles.
  • Valfri ytbeläggning kan läggas i locket som t.ex. keramiska plattor, golvmassa, asfalt etc.
  • Locken kan förses med urtag för brandpostnyckel.
  • Modulsystem som erbjuder många kombinationsmöjligheter.
  • Tillverkas i valfria mått.

Tillåten belastning för betongfyllda lock.
Typ FL: A15 kN
Typ FM: B125 kN
Typ FH: C250 kN

Enkelt lock. Tillverkas i valfria mått.

Inox - Enkelt lock

 

Lock med ramar i kanal, obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.

Tillverkas i valfria mått.

Inox - Lock med ramar i kanal

 

Lock med demonterbara bärbalkar, en eller flera.

Hela dagöppningen frilägges. Tillverkas i valfria mått.

Inox kombination