Gjuta ursparing för marklucka

Att tänka på vid montering av markluckor