Belastningsklasser

 

Klass A
15 kN provlast
Ytor som endast används av fotgängare och cyklister.
 Klass B
125 kN provlast
Trottoarer, gång- och cykelbanor, mopedvägar samt parkeringsplatser med långsam trafik.
Klass C
250 kN provlast
För områden längs vägar, gator, gågator, parkeringsplatser etc.
Klass D
400 kN provlast
För allmänna vägar med både snabb och tung trafik.
Klass E
600 kN provlast
Industriområden med särskilt tung trafik och högre hjultryck.
Klass F
900 kN provlast
Flygplatser.