Värtan/Frihamnen

Planerna för hamnområdet gäller en modernisering och en koncentration till de båda pirerna vid Värtahamnen och Frihamnen. Värtapiren byggs ut med en yta motsvarande elva fotbollsplaner och får en ny modern terminal. Närheten till city, direkt anslutning till Norra länken och ett centralt läge i den nya hamnstadsdelen gör att Värtan/Frihamnen blir en hamn i världsklass. Stadens totala investering i hamnen beräknas till närmare tre miljarder kronor.