Citybanan

Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Citybanan är klar 2017 fördubblas spårkapaciteten i Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare.

Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår söder om Stockholm Central inte räcker till. Idag samsas all tågtrafik – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på två spår.

När Citybanan är klar 2017 får pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Övrig tågtrafik fortsätter på de nuvarande spåren. Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Byten går smidigare tack vare de nya stationernas närhet till buss och tunnelbana. Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL.

Titta på Citybanans sträckning

Två nya pendeltågsstationer i innerstaden

Citybanans två stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan blir viktiga knutpunkter som ger nya resmöjligheter. Restiden kan minskas för många, antingen genom att man
kommer närmare sitt resmål eller genom att det blir enklare att byta till tunnelbanan eller buss.

Stockholm City

Citybanans station i City ersätter Stockholm Central för pendeltågstrafiken och ligger rakt under T- Centralen. Stationen får fyra spår och två underjordiska hallar med rulltrappor som ger direkt förbindelse till tunnelbanans alla linjer.