SundaHus Byggvarubedömningen

System F4 Taklucka

System F4 – Brandklassad (EI30 alt. EI90) taklucka av aluminium med gipsinlägg för innertak.

System F2 tak ritning

A*B

Testad upp t.o.m. 1000 x 1000mm luckstorlek enligt EN 1364-1

Standardstorlekar på lucka

200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Valfria mått kan tillverkas.
Olika låstyper finns som tillval.