SundaHus Byggvarubedömningen

SRHP uppstigningslucka för yttertak

SRHP uppstigningslucka för yttertak tillverkad i aluminium med pulverlackad finish som tillval, isolerad med    U-värden 0,78 W/m2K, 0.43 W/m2K eller 0,26 W/m2K. Ange vilket värde som önskas vid beställning.

Luckan kan tillverkas i valfria mått.

s

Luckan kan också erhållas med:

  • Isolering
  • Ljudisolering
  • Gasfjäder
  • Uppställningsbeslag
  • Stege
  • Säkerhetsgaller
  • Låsning
  • Elektrisk motorstyrd som tillval, ange typ SRHPE.

Srh