SundaHus Byggvarubedömningen

SRHAOV – kombinerad brand- och uppstigningslucka

Elkington SRHAOV  är en täckt, värmeisolerad brandgaslucka som är tillverkad i aluminium och som öppnas elektriskt vid brand men som även har en knappsats vid sidan av luckan för användning som uppstigningslucka. Ange önskat öppningsmått.

Luckan är tillverkad enligt EN 12101-2 och är CE-märkt.

SRHAOV kan levereras i valfri RAL-kulör (ange kod vid beställning) och har en värmeisolerad plåtsarg med en lucka som öppnar uppåt.

För att få tillgång till uppstigning sitter öppningsmekanismen på sidan av locket.

Sarghöjd är som standard 300mm men kan tillverkas i andra mått.
SRHAOV levereras med elektrisk styrenhet med batteri-backup och som tillval finns rökdetektor, nyckellås mm.

AOV140 ny.2